In Nederland is in de loop der jaren meer en meer aandacht gekoen voor het beveiligen van perssonsgegevens, ook in de zorg is de wetgeving steeds stenger geworden. Sinds mei 2018 is de Agemen Verordering Gegevensbescherming (AVG) in de plaats gekomen voor de wet op de privacy.  deze Europese regelgeving stelt een aantal verplichtingen aan organisaties die persoosngegevens verwerken. 

Certificering vereist eveneens dat u naast de wettelijke verplichtingen ook de zogenaamde gouvernance code volgt. Deze code bestaat uit zeven principes die het management volgt om tot goed bestuur en toezicht te komen. Ook als kleine ondernemer is het belangrijk deze code te onderschrijven omdat steeds meer gemeenten dit als verplichting gaan stellen. In het orakel zijn veel controles ingebouwd die u helpen om de belangrijkste zaken uit  zowel de AVG als de gouvernance code te controleren. 

Om de privacy van persoonsgegevens (van zowel klanten als personeelsleden) te waarborgen is het orakel zo gebouwd dat aan alle voorwaarden wordt voldaan. 

Het orakel biedt u ondersteuning bij het certificeren van uw organisatie. LET OP:  met het gebruik van het orakel bentu niet utomatisch gecertificeerd. U bent zelf verantwoordelijk voor de implementatie van goede kwaliteitsprocessen in uw organisatie. Echter door de werkwijze van het orakel te omaormen wordt het eenvoudiger om deze processen te beschrijven en te volgen.

Middels een beveiligde inlog procedure (twee staps authenticatie) en het gebruik van autorisatie tabellen bent u ervan verzekerd dat het orakel uw gegevens optimaal beveiligd en ervoor zorgt dat er geen ongeautoriseerde toegang tot de privacy gegevens kan plaatsvinden.