Administratie in de zorg is een veelomvattend procesen en wordt vaak gezien als rompslomp. Toch is het een noodzakelijk proces wat bijdraagt aan een goede werking van uw organisatie. 

Klant gegevens, gewerkte uren van u en uw medewerkers, rapportages, begeleidingsplannen, declaraties en nog veel meer. Daarnaast stel de wetgeving in Nederland voor de zog ook de nodige eisen aan uw administraite zoals bewaarplicht, privacy  beveiliging etc. en dat is vaak niet vrijblijvend. 

Het orakel is de centrale plaats voor de administratie van uw organisatie. Medewerkers kunnen via het oakel klantgegevens inzien en bijwerken, een volledige urenregistratie voeren, hun verslaglegging voeren, plannen schrijven en de voortgang van hun werkzaamheden monitoren. 

alle relevante gegevens zijn gekoppeld. zo worden de doelen in de plannen van uw klant automtisch getoond in de verslaglegging en de evaluatie verslagen, worden gewerkte uren automatische bij de de juiste klant bijgehouden en wordt het beschikbare budget bewaakt. 

U kunt een volledige personeelsadministratie voeren waarbij afspraken met medewerkers zoals  salaris afspraken, loopbaanontwikkeling etc kunnen worden vastgelegd en door zowel het management als de medewerker in te zien zijn. 

Het orakel biedt u de mogelijkheid om gegevens op te slaan van beschikkingen, productcodes en de daarbij behrende tarieven. Daarnaast biedt het orakel u de mogelijkheid om budget bewaking uit te voeren over de u ter beschikking staande budgetten per klant. 

Er moet veel bijgehouden worden in de zorgadministratie. Bij meerdere klanten is het al snel moeilijk om op de juiste momenten de juiste acties te ondernemen. Het orakel helpt u daarbij. Automatisch krijgt u meldigen indien de budgetten overschreden dreigen te worden, dat beschikkingen aflopen, dat er ommissies zijn in de registratie van de gegevens, dat er wettelijke wijzigingen optreden bij een klant en nog veel meer. dit alles biedt u ruim de tijd om de juiste acties te ondernemen en te waken dat de zorg gecontinueerd wordt. 

Het orakel is te gebruiken op uw eigen PC, uw laptop, uw telefoon en tablet. altijd uw administratie bij de hand. Kijk voor de werking bij de Frequently Asked Question bij het onderwerp administratie.