Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

Het orakel is zo ingericht dat er aan de AVG voldaan wordt. Zo kunnen medewerkers alleen bij die gegevens komen van de klanten waar zij ook daadwerkelijk begeleiding aan bieden. De toegangsbeveiliging van het orakel is voorzien van een tweetraps authenticatie, zijn de gegevens zo optimaal mogelijk beveiligd en wordt er om validatie van toestemming van de klant gevraagd daar waar dat nodig is. 

De AVG brengt meer verplichtingen met zich mee. Het bijhouden van een register, het hebben van een onder andere een gedragscode en pricacy statement. 

U dient de AVG zelf te verankeren in uw organisatie door middel van procedures en processen. LET OP: dit is niet vrijblijvend maar verplicht. De medewerkers van Egocentralis hebben hier inmiddels veel ervaring mee opgedaan. Wilt u hierbij ondersteuning of informatie stuur dan een mail naar informatie@egocentralis.nl